Previous image
Next image
6023 near Voi

6023 near Voi

6023 runs through the Taita Hills near Voi on a Voi to Taveta mixed train in February 1978.

CopyrightJames Waite
Taken 1969-12-31

Add comment